Sídlo:
NÁŘADÍ CL s.r.o.
Okružní 81/15

412 01 Litoměřice


IČO: 254 68 693
DIČ: CZ 25468693

Bankovné spojenie: ČSOB, číslo účtu: 4018576030/7500

konateľ:
Ing. Pavel Doležal

Kontaktné údaje pre zákazníkov a partnerov

Obchodné zastupenie - kontaktná adresa:
NÁŘADÍ CL s.r.o.
Jestřebí 158
PSČ: 471 61

Obchodné oddelenie:
Telefon/fax: +420 487 822 050, +420 487 822 051

Michal Jakša GSM: +420 777 730 065

Výpis z OR a registrácia DPH